Lintje voor Jan (2015)

Ter gelegenheid van Koningsdag 2015 werd o.a. een 'dorpsgenoot' onderscheiden die dagelijks voor de kerkgemeenschap en de dorpsgemeenschap bezig is, maar sinds zijn pensionering niet meer in het dorp woont: 

Jan van Schie

Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2015)

De heer Van Schie zet zich inmiddels 30 jaar in voor de kerkgemeenschap van de St. Jacobus de Meerdere in Haarlemmerliede, als koster en als lid van het kerkbestuur. De heer Van Schie verleent onder meer steun aan (de familie van) ernstig zieken en terminale patiënten. Hij verzorgt het beheer en de administratie van de begraafplaats en onderhoudt de contacten met de nabestaanden. Als lid van het kerkbestuur was de heer Van Schie onder meer betrokken bij het samengaan van diverse kerken in Haarlem en omstreken. Daarnaast is hij inmiddels 13 jaar vrijwilliger bij de dagbesteding van de Hartekamp Groep, locatie Jan Gijzenkade. 

(citaat website gemeente Haarlem 23-04-2015). 

Naschrift: Jan is in 2017 overleden. Klik hier. 


 Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude © CBu 2017-2022