Afscheid Frans (2009)

Afscheid van pater Frans v.d. Mark

De afscheidsviering van pater v.d. Mark werd door hem, samen met Chris van Beek (koor dirigent) en Marjan Drenth, tot in detail voorbereid. Het prachtige boekje werd aan de voorzijde gesierd door een van de glas-in-lood ramen die de pater dierbaar was: het Lam Gods. De achterzijde was voorzien van een kopie van het schilderij wat Ruud Vervoorn eens maakte van onze kerk en pastorie. Het kunstwerk, wat in de gang van onze pastorie hing, is -uiteraard- inmiddels naar Nijmegen verhuisd. 

Verrast was Pater v.d. Mark door het grote cadeau in de vorm van een "cheque", bestemd voor Augustijnen in Nieuw Guinea wat de pater na aan het hart ligt. Het bleek dat het bedrag achter in de kerk niet te lezen was. Welnu: het totaal, door de parochianen van Haarlemmerliede en Spaarndam bijeengebrachte, bedrag was 1,375 euro. 

Nog méér was de pater verrast met het Evangeliarium, een aantal jaren graag door hem gebruikt tijdens de vieringen. Met verrassing en enige aarzeling zag hij het aanbod aan, maar toen hem duidelijk werd dat wij wellicht in de toekomst een ander exemplaar zullen aanschaffen, was zijn vreugde groot. Pieter Boersma heeft naderhand nog ergens een lezenaartje opgescharreld in de pastorie, zodat het boek een prominente plaats in kan nemen in Nijmegen!  

De pater was blij met, en dankbaar voor, de mooie afscheidsviering! Ook deze werd bijgewoond door een groot aantal mensen uit Spaarndam en Haarlemmerliede. Bijzondere bijkomstigheid was de aanwezigheid van diaken Stan Baars (namens het dekenaat) die door een opgetogen pater direct werd uitgenodigd  mee voor te gaan! Het priesterkoor was dus druk bevolk: buiten de pater en Stan Baars, waren er Pieter Boersma, Karin Duwel (namens Spaarndam), Theo Kors (namens de parochie) en bovendien drie (!) misdienaars uit spaarndam! Feestelijk oogde het in ieder geval! 

(tekst overgenomen uit Parochieblad januari 2010)


Naschrift: 

Op 9 juli 2022 is Frans van der Mark overleden. Hij is 84 jaar oud geworden.  

Frans was in 2005 als pastoor in het dorp gekomen. Daarvoor was hij vooral actief in het onderwijs geweest als rector van het Mendel College en als docent op het Triniteits Lyceum. 

Na zijn emiraat in 2007 werd hij bestuurslid van de Dorpsvereniging en meteen ook secretaris. Eind 2009 nam hij het besluit om in de woongemeenschap van zijn mede paters Augustijnen in Nijmegen te gaan wonen. 

Op 1 augustus 2016 werd hij getroffen door een beroerte en voor de revalidatie daarvan verhuisde hij naar een revalidatiecentrum van de Augustijnen in Eindhoven. Daar is hij op 9 juli 2022 overleden.


 Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude © CBu 2017-2022