Pauselijke Onderscheidingen (2010)

Na de feestelijke viering t.g.v. het hoogfeest van Pasen zijn in de kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Haarlemmerliede twee pauselijke onderscheidingen, “Pro Ecclesia et Pontifice” uitgereikt. 

Slechts een héél klein aantal mensen was op de hoogte van de onderscheidingen. Zelfs toen wnd. voorzitter, Theo Kors, de aanvraag door het kerkbestuur in herinnering bracht, vroeg Jan Keijzer zachtjes aan zoon Edwin, wie dan toch de gelukkige zou mogen zijn. Groot was dan ook de verrassing, toen zijn vrouw Truus de eerste kandidaat bleek te zijn! Ook Jan zelf werd, als haar echtgenoot, naar voren genood. Pater v.d. Mark was, overigens bij zuiver toeval, door het kerkbestuur naar Haarlemmerliede uitgenodigd om nog een keer voor te gaan met Pasen. Na de hartelijke en terechte uitroep “Eindelijk gerechtigheid!!” viel hem de eer te beurt om Truus de onderscheiding op te spelden terwijl er ook een oorkonde en een groot boeket bloemen werd uitgereikt. Truus toonde zich verheugd, maar ook verlegen bij zoveel eerbetoon, temeer daar de aanwezigen in de kerk in een spontaan en hartelijk applaus uitbarstten. Theo Kors las vervolgens een citaat voor uit de aanbevelingsbrief naar ons bisdom:

"Vanaf mei 1974 heeft Truus – voluit Geertruida Maria Keijzer v.d. Aar – kerkdiensten, zoals huwelijks- en begrafenisvieringen ondersteund. Ze richtte, gedurende al die jaren, de kerk in voor de verschillende diensten. Liturgische kleuren en verdere aankleding met kerkelijke attributen voor de eredienst waren aan haar toevertrouwd. Ook het jaarlijks opzetten en afbreken van de kerststal was voor Truus – geassisteerd door Jan – een vast ritueel. Het schoonmaken van de kerk en lange tijd ook de pastorie, het bestellen van allerhande zaken zoals o.a. bloemen en kaarsen was, en is, bij Truus altijd in goede handen. Het “cateren”van de tuinploeg die wekelijks tuin en kerkhof onderhoudt, het assisteren van haar man bij het samenstellen en distribueren van het maandelijks parochieblad. Kortom: eigenlijk het 24 uur van de dag beschikbaar en dienstbaar zijn voor de parochie leidde tot de voordracht van het kerkbestuur." 

Nòg was de plechtigheid niet ten einde. Met enige vreugde had Jan van Schie inmiddels naar zijn kleinzoon Teun zitten kijken, die in zijn wandelwagentje aan het einde van de viering was binnen gereden door vader Mark. Jan legde nog geen enkel verband en zag met grote vreugde en instemming de huldiging van Truus Keijzer aan. Bijna met verbijstering vernam hij vervolgens dat ook hij door de paus was onderscheiden voor zijn vele vrijwilligerswerk in de parochie! Ook zijn vrouw Elly werd naar voren genodigd, waarna pater v.d. Mark ook Jan van Schie de versierselen behorende bij de onderscheiding opspeldde. Jan was heel erg verrast en duidelijk erg ontroerd door de eer die hem – ook hier zeer terecht – te beurt viel. Behalve de oorkonde en de bloemen viel ook hem een hartelijk applaus ten deel. Ook hier las Theo Kors een citaat uit de aanbevelingsbrief voor:

"Vanaf de beginjaren ’70 – de exacte datum was niet bekend – heeft Jan van Schie zich verdienstelijk gemaakt met de ondersteuning van de verschillende huwelijks- en begrafenisvieringen. Bovendien voerde, en voert, hij vele kosterswerkzaamheden uit tijdens de wekelijkse vieringen. Jan gaat regelmatig voor als lekenvoorganger tijdens woord- en communievieringen, zowel in Haarlemmerliede als in Spaarndam en ook is Jan regelmatig lector tijdens vieringen met een priester. Jan was gedurende verschillende periodes lid van het kerkbestuur, was, en is, nog altijd deelnemer in verschillende gespreksgroepen en vergaderingen m.b.t. het dekenaat (regio Delta). Jan was en is actief lid van de liturgiegroep. Jan is beheerder van het kerkhof en ondersteunt zijn vrouw bij haar vele activiteiten voor “de Stoep”. Ook is Jan vrijwel elke donderdag te vinden bij de onderhoudsploeg die tuin en kerkhof bij houden. Tenslotte zij ook nog vermeld dat Jan al jaren vaste redacteur is van het parochieblad, waarin hij o.a. het schema van de vieringen verzorgt met hun intenties en bovendien verslag doet van lief en leed in de gemeenschap." 

Theo Kors memoreerde dat het bisdom geen onderscheidingen verleent aan echtparen. Toch werden zowel Jan Keijzer als Elly van Schie – zéér terecht - in de hulde van hun resp. wederhelften betrokken. Een vrijwilliger kan zijn/haar werkzaamheden niet jarenlang uitvoeren zonder de steun en/of assistentie van de partner. 

Na het uitreiken van beide onderscheidingen werd ook een hartelijke felicitatie voorgelezen, namens bisschop Jozef Punt.

Velen konden de afloop van het slotlied “U zij de glorie!” niet meer afwachten. Spontaan en enthousiast stroomden de mensen in de kerk, na de slotzegen, naar voren om beide echtparen geluk te wensen, waarna er nog koffie was met een – speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd – gebakje, voorzien van de afbeelding van de H. Jacobus de Meerdere.


 Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude © CBu 2017-2022