Nieuwe kruizen (2018)

In 2018 werden er Twee nieuwe kruizen bij de kerk geplaatst en ingezegend. 

Al een poosje is er in Haarlemmerliede gesproken over het (her)plaatsen van een kruis op onze apsis. Op oude foto’s is nog te zien, dat daar vroeger ook een kruis op heeft gestaan. Pastoor Bernard Zweers vond al lang, dat dit in ere zou moeten worden hersteld maar dat was nog niet zo eenvoudig.

Er werd door diverse mensen rondgekeken naar een passend kruis. Ton Bouman, parochiaan van Halfweg nam deel aan een wandeling door Amsterdam in het kader van “Kerkepad”, en ontdekte in Amsterdam een prachtig kruis, geschikt voor Haarlemmerliede. Op de oude Capucijnenkerk, aan de Lijnbaansgracht in de Jordaan stond vroeger een mooi torenkruis, maar toen die kerk destijds werd overgenomen door de Russische orthodoxe kerk, moest daar natuurlijk een orthodox kruis op komen te staan.

Het oude, katholieke, kruis verdaagde ergens in de tuin achter de kerk en werd daar ontdekt. Na het nodige overleg met de Russisch-orthodoxe parochie en haar koster, is het uiteindelijk aan Haarlemmerliede overgedragen. Bij aankomst aan de Lie, werd het echter voor de apsis tòch wat te groot bevonden.

Toen kwam het plan op, om dat grote kruis in het ronde plantsoen te plaatsen in de tuin voor de pastorie. De brede boom, die al jaren dienst deed als kerstboom, genoot niet bepaald ieders bewondering, dus de plaats voor het kruis was al snel vastgesteld. Met aardig wat passen en meten, is de grootte, breedte en – vooral – de mogelijkheid van plaatsen bekeken en vastgesteld.

Om tòch ook een kruis op de apsis te hebben, is dat nieuw vervaardigd, en hoe!
Van de verbouwing van de kerk van O.L.V. Geboorte in Halfweg bleven veel materialen over, zo ook van de voormalige communiebanken.
Parochiaan Hein Buijs heeft daarbij een ware kruistocht verricht. Met grote inzet heeft hij de mogelijkheden bekeken en een kruis laten vervaardigen, met een eenvoudig maar fraai uiterlijk.

Op 8 april 2018, na de viering zijn de twee kruizen ingezegend door hulpbisschop mgr. J. Hendriks: één voor de pastorie en één op de apsis. 
Deze feestelijke gebeurtenis werd afgesloten met koffie (mét traktatie) en een glaasje om dit te heffen op de beide nieuwe aanwinsten. 

Tijdens voornoemde viering ontving Theo Kors een pauselijke onderscheiding

(tekst 09-04-2017 overgenomen van www.meerliede.nl) 


 Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude © CBu 2017-2022