Fundering (2019-2022)

Eigen Poldertje. 

Het mag genoegzaam bekend zijn dat onze kerk dreigd te gaan verzakken, omdat het grondwaterpeil in de Verenigde Binnenpolder behoorlijk is gezakt. De koppen van de houten funderingspalen komen daardoor droog te staan en kunnen dan gaan rotten. 

Om dit euvel het hoofd te bieden was er reeds geruime tijd een provisorische aanpassing aangebracht met houten dammetjes en een pompje om het grondwaterpeil rond de kerk inderdaad op peil te houden. Een voorziening die een groot aantal jaren uitstekend heeft gefunctioneerd, maar kwetsbaar was. 

In februari en maart 2019 zijn, in overleg met Rijnland, werkzaamheden verricht die de aanpassing een definitief karakter hebben gegeven, zodat onze kerk nu in een soort van “eigen poldertje” is komen te liggen, met een wat hoger water niveau. Er is daarvoor bij de parkeerplaats een nieuwe aarden dam gelegd met een professionele pompkast. Zie de foto’s. 

(tekst grontendeels overgenomen uit het Parochieblad, nr. 2019 / 02). 

In september 2022 is geheel uitgebreid met een drip-systeem. Het waterpeil in de ringsloot van het poldertje was wel hoger, maar er is gebleken dat het waterpeil vlak bij de gebouwen niet voldoende gestegen was. Daarom zijn vlak langs de gebouwen slangen met kleine gaatjes ingegraven om water bij de fundering te krijgen. Ze slangen liggen in een zandbed, zodat het water goed kan zakken. De pomp voor het syteem zit in bovengenoemde in 2019 geplaatse pompkast bij de parkeerplaats. (geen foto’s ). 


 Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude © CBu 2017-2022