Fundering (2019)

Eigen Poldertje. 

Het mag genoegzaam bekend zijn dat onze kerk dreigde te gaan verzakken, omdat het grondwaterpeil behoorlijk was gezakt. De koppen van de houten funderingspalen kwamen daardoor droog te staan. 

Om dit euvel het hoofd te bieden was er reeds geruime tijd een provisorische aanpassing aangebracht om het grondwaterpeil rond de kerk inderdaad op peil te houden. Een voorziening die een groot aantal jaren uitstekend heeft gefunctioneerd, maar kwetsbaar was. 

Nu zijn er, in overleg met diverse instanties, werkzaamheden verricht die de aanpassing ene definitief karakter hebben gegeven, zodat onze kerk nu in een soort van “eigen poldertje” is komen te liggen, met hoger water niveau. 

(tekst grontendeels overgenomen uit het Parochieblad, nr. 2019 / 02)


 Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude © CBu 2017-2021