Onderscheiding Bep (2015)

Zondag 6 december 2015 werd aan parochiaan Bep Rutte in de kerk van St. Jacobus de Meerdere de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” uitgereikt. (De Nederlandse vertaling hiervan is “Voor Kerk en Paus”). 

Het koor “St. Cecilia” werd uitgenodigd Bep naar beneden te sturen, waarna ze onder luid applaus naar voren kwam, begeleid door haar kinderen. 

Vanuit de aanbevelingsbrief aan de bisschop werden een aantal feiten geciteerd, zoals het gedurende 35 jaar verzorgen van het parochieblad, het bijna 35 jaar koorlidmaatschap en het vele, vele vrijwilligerswerk dat Bep al vaak eveneens lange perioden voor kerk en parochianen èn de Stoep verricht. Nooit heeft ze daarbij de ambitie gehad hoe dan ook in de spotlights te treden, en ook dat werd gememoreerd d.m.v. een gedicht van Toon Hermans over mensen die in de stilte hun weg gaan. 

Pastor Bernard Zweers speldde Bep daarna de bijbehorende versierselen op en er werd een felicitatie van mgr. J. Punt voorgelezen. 

Na uitreiking van de bijbehorende oorkonde konden de vele aanwezigen Bep feliciteren en ook werden naderhand in “De Stoep” nog vele gelukwensen uitgewisseld. 


 Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude © CBu 2017-2022